วิสัยทัศน์   สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  :: >>>  เป็นตำรวจมืออาชีพ  เพื่อความผาสุกของประชาชน

 
   

   
    พ.ต.ท. ภาส บัวเรือง    
    รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชัยนาท    
         
         
       
    พ.ต.ท. วิวอน บุญคงมา    
    สว.สส.สภ.เมืองชัยนาท    
         
         
   
  ร.ต.ต. สุรารักษ์  อยู่เหล่ห์ ร.ต.ต. ธวัชชัย  สายบุญเลิศ ร.ต.ต.หญิง เปรมยุดา แสนสนิท  
  รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยนาท รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท รอง สวป.สภ.เมืองชัยนาท  
         
         
   
  ร.ต.ต. เกษียร พรมแก้ว ร.ต.ต. ศิวพงษ์ มณฑล ร.ต.ต. อนงค์ สุขยิ้ม  
  รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยนาท รอง สว.สส.สภ.เมืองชัยนาท รอง สวป. สภ.เมืองชัยนาท  
         
  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
         
   
  ด.ต. วัลลภ อยู่เล่ห์ ด.ต. ศุภณัฐ พลเยี่ยม ด.ต. ชายแดน คล้ายสมาน  
  จนท.สืบสวน จนท.สืบสวน จนท.สืบสวน  
         
   
  ด.ต. สำราญ โสดาพงษ์ ด.ต. บุญฤทธิ์ มูลสิงห์ ด.ต. ชัยทัศน์ ทิพรักษ์  
  จนท.สืบสวน จนท.สืบสวน จนท.สืบสวน  
         
   
  ด.ต. จำลอง วงษ์อุไร ด.ต. สราวุธ เจริญสุข ด.ต. สาโรจน์ เจริญวิทย์  
  จนท.สืบสวน จนท.ธุรการ สืบสวน จนท.สืบสวน  
         
         
  หน้าที่การปฏิบัติ
งานสืบสวน เปรียบเสมือนงานอำนวยการให้กับงานสอบสวนและงานป้องกันปราบปรามหรืออีกลักษณะหนึ่ง ก็จะทำหน้าที่คล้ายกับงานสอบสวนและงานปราบปราม จึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานี ดังนี้
  ศึกษาเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสืบสวน รายงานข้อมูลสืบสวนต่อรองสารวัตรสืบสวน  หรือสารวัตรสืบสวน หรือหัวหน้างานสืบสวน
  หาข่าวรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
  ทำการสืบสวนตามคำสั่งของผู้บังคับคับบัญชาที่มอบหมาย
  การสืบสวนหลังเกิดเหตุกรณีที่เกิดความผิดในพื้นที่ต้องเริ่มดำเนินการสืบสวนพร้อมกับการดำเนินการของร้อยเวรสอบสวน
  รายงานผลการสืบสวนตามแบบที่ ตร.กำหนด
  ปกปิดและให้ความคุ้มครองแหล่งข่าว โดยเคร่งครัด
  สืบสวนหาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่อทราบรายละเอียดของการกระทำผิดที่เกิดขึ้นแล้ว(การสืบสวนหลังเกิดเหตุ)
  สืบสวนภายหลังรู้ตัวผู้กระทำความผิดทั้งที่เป็นคดีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจ และกรณีจับกุมคนร้ายตามหมายจับของสถานีตำรวจอื่นหรือหน่วยงานอื่น เพื่อรู้แหล่งและรายละเอียดเพื่อให้มีการจับกุม(การสืบสวนหลังเกิดเหตุ)
  ร่วมกับกำลังป้องกันปราบปรามทำการตรวจค้นจับกุม
  การประสานงานการปฏิบัติงานกับงานอื่นๆในสถานีและหน่วยงานอื่นๆ
  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
   
  หน้าที่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ธุรการ
   
   การรับส่งและการเสนอหนังสือของงานสืบสวน
  การร่างโต้ตอบและการรายงานของงานสืบสวน
  การจัดเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลของงานสืบสวน
  การเก็บรักษา ค้นและทำลายเอกสารของงานสืบสวน
  การจัดทำแผนการสืบสวน
  การเบิกจ่าย เก็บรักษา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
   

กลับหน้าหลัก

งานสารสนเทศ  สถานีตำรวจภูธรเมืองชัยนาท

73/9 ถนนสถิตย์ธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 โทร. 0 5642 1353

Email :: wanloper@hotmail.com